Địa chỉ: 111 Lê Thành Phương, P 8, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 057 3555235 - Email: ctqctpy@gmail.com