Cơm niêu Tuy Hòa – Đậm đà chất quê!

Hotline: 0905128170

MÓN CHIÊN

Gà Chiên Mắm

Gà Chiên Mắm

Liên hệ

Ếch Chiên Bơ

Ếch Chiên Bơ

Liên hệ

Trứng Chiên

Trứng Chiên

Liên hệ

Mực Chiên Bơ

Mực Chiên Bơ

Liên hệ

Cá Rô Chiên

Cá Rô Chiên

Liên hệ

Copyrights © 2018 NHÀ HÀNG CƠM NIÊU TUY HÒA. All rights reserved.